Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


Dora Mezdrea - Monografie D. C. Amzăr

O lucrare monografică despre filosoful şi sociologul D. C. Amzăr, ce urmează liniile principale ale vieţii şi activităţii sale: origini, studii, activitate diplomatică, activitate de cercetare, activitate didactică.
Printre capitole se numără:

D. C. Amzăr şi Heidegger; fost student al lui Heidegger din 1931 până în 1933; se păstrează în arhiva sa: Heidegger, Die Grundfrage der Philosophie note la lecţiile lui Heidegger din: Sommer 1933, 16 Mai 1933; 18 July 1933; 25 July 1933; 26 July 1933;

Universitätlektor, des Seminars für Philologie an der Universität München; numit ca Lehrauftrag für Rumänische Sprache la Universitatea din München, prin adresa Der Bayerisches Staatsminister für Unterricht und Kultus, gez. Rheinfelder, An den Herrn Rektor der Universität München, Abschrift, München den 14 März 1947.
Activitatea didactică în: Rumänisch Universität München, 6 mai 1947; Die Erforschung unseres Volkslebens, 1947; Der Dichtung des Romanes des Philosophie, 1947.

Seminar für romanische Philologie der Universität München, Ministerialrat Prof. Dr. H. Rheinfelder, Der Direktor des Seminars für Philologie an der Universität München, Bescheinigung, 30 11 1950, despre activitatea lui DCA de lector la Universität München vom April 1947 bis August 1948. Subliniază excepţionalele lui calităţi etice şi didactice, precum şi dificultăţile care l-au determinat să părăsească postul;

Teme de cercetare dezvoltate în cadrul unor institute de cercetare germane:

1) Deutsche und französische Geist in Rumänien

În legătură cu această temă se păstrează mai multe încercări: Rumänien zwischen ost und west (1949) Der deutsche Einfluss (1949), Deutscher und französischer Geist in Rumänien (1949), Deutscher und französischer Geist in Rumänien – Zur Ethnologie der europäischen Kulturkontacte (1949), Deutsche und französische Elemente in der Rumänien Kulturentwicklung (1949), Deutsche und französische einflüse in der rumänischen Kulturentwicklung (1955), Deutsche und französische elemente in der rumänischen Kulturentwicklung (1955), Deutsche und französische Geist in Rumänien (Disposition) (plan, 1955), Deutsche und französische elemente in der rumänischen Kulturentwicklung (1955-1956),
Deutscher Geist und französischer Esprit – Gegensätzlichkeit und Komplementarität (1956).
2) Die Ost-West-Spannung im Rumänischen Denken
Este problematica iniţială a tezei de doctorat, stabilită mit Prof. Dr. Anton Hilckmann, Prof. der Vergleichenden Kulturwissenschaft a. d. Universität Mainz, 1953.
3) Die Rumänische Emigration
Cercetare sistematică a vieţii emigraţiei până la 1956: Die Rumänische Emigration nach dem Tode General Radescus (Stand vom Dezember 1953), 1954; Die Rumänische Emigration. Der Stand Mitte Februar 1954, 20 februarie 1954, Die Rumänische Emigration. Ende März 1954, 26. März 1954.

Specialist în istoria relaţiilor româno-germane
Der Walachische Fremdenroman Johann Friedrich Mayers. Ein Beitrag zur Kenntnis des deutschen Rumänenbildes im 18. Jahrhundert. Wiesbaden, „Geschichte der deutsch-rumänischen Beziehungen“, 1961, 164 p. (teza de doctorat la Universitatea din Mainz); publicată în limba română, cu titlul Johann Friedrich Mayer şi romanul său de călătorie valah, în volumul: D. C. Amzăr, Din istoria relaţiilor româno-germane.. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr. Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu. Bucureşti, Editura „Mica Valahie“, 2008, p. 9-176.

Freier Dozent Universität Johannes Gutenberg in Mainz und wissenschaftlicher Mitarbeiter Instituts für Osteuropakunde der Johannes-Guttenberg-Universität
Din 1959 până în 1963, timp de 7 semestre, freier Dozent la Institut für Vergleichende Kulturwissenschaft, Direktor: Prof. Dr. Dr. Anton Hilckmann, de la Universitatea din Mainz şi la Romanische Seminar der Universität in Mainz, Dr. W. Theodor Elwert.
Activitatea de cercetare desfăşurată la Instituts für Osteuropakunde der Johannes-Guttenberg-Universität, precum şi prelegerile publice ţinute pentru înfăţişarea rezultatelor cercetării, la Universitatea din Mainz:
Sankt Petrus im europaeischen Volksglauben, ţinută la Naturwissenschaft-philosophieshes Kolloquium Universitaet Mainz (22 iunie 1955).
Die Östliche Moldau in Geschichte und Gegenwart; la Institut für Osteuropakunde de pe lângă Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, condus de prof. de Gotthold Rhode (1960).
Anglikanismus und Orthodoxie in Geschichte und Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der rumänischen Kirche, Forschungsvorhaben des Instituts für Osteuropakunde der Johannes-Guttenberg-Universität, Mainz, unter an der Leitung von Prof. Dr. Gottold Rhode (1964).
Partei, Staat und Kirche im heutigen Rumänien; Institut für Osteuropakunde an der Johannes-Guttenberg-Universität Mainz (Abt. Osteuropäische Geschichte unter an der Leitung von Prof. Dr. Gottold Rhode) (1964).
Partei, Staat und Kirche in Rumänien seit 1945; am Mittwoch, dem 13. Mai 1964, um 20 Uhr, im Hörsaal 9 der Johannes Gutenberg Universität, Mainz; Deutsche Gessellschaft für Osteuropakunde, Zweigstelle Mainz. Zu diesem Vortrag laden wir herzlich ein Professor dr. G. Rhode(1964). Die Rumänische Orthodoxe Kirche – Ihr Weg der Staatskirche zur „Kirche des Volkes“, la Institut für Osteuropakunde der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, Abt. Osteuropäische Geschichte, am 4. April 1966.
Die Orthodoxe Kirche und die Wiedervereinigung der Kirchen; în Auditorium Maximum, la Universitatea din Mainz, 26 mai 1966.
Die Bedeutung der Unabhängigkeitserklärung Rumänies vom 10. Mai 1877; am Dienstag, dem 10. Mai 1977, 20 Uhr c. t., im Hörsaal P2 der Philosophischen Fakultät, Universitätsgelände, Jakob-Welder-Weg 18-20 [Mainz]; Deutsche Gessellschaft für Osteuropakunde, Zweigstelle Mainz. Wir laden zu diesem Vortrag herzlich ein, Professor dr. Gotthold Rhode.

Volkshochschule Wiesbaden
La această Universitate din Wiesbaden a ţinut un celebru ciclu de prelegeri, sub genericul: Das philosophische Gespräch, 1971‒1988.

Două decenii la Brockhaus Enzyklopädie
Amzăr colaborează la ediţia a şaisprezecea (1952–1957) Der Große Brockhaus şi ediţia a şaptesprezecea, 1966-1974, Brockhaus Enzyklopädie.
Recunoscut ca personalitate enciclopedică, Amzăr este chemat să corecteze şi să completeze articolele privitoare la România din ediţia a şaisprezecea (1952–1957) a Brockhaus Enzyklopädie. Îi aparţin:

Bessarabien, în Der Grosse Brockhaus. Sechzehnte, völlig neuearbeitete Auflaje in Zwölf Bänden. Zehner Band, 1956.
Rumänien: Staat und Recht; în Der Grosse Brockhaus. Sechzehnte, völlig neuearbeitete Auflaje in Zwölf Bänden. Elfter Band, 1956.
La ediţia a şaptesprezecea, 1966-1974, a Brockhaus Enzyklopädie, Amzăr este autorul tuturor articolelor privitoare la România, istoria, economia, geografia, cultura şi personalităţile ei, precum şi al celor privitoare la vechile comunităţi româneşti.

Lucrarea are ca termen de predare anul 2013.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.