Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


Dora Mezdrea,

Biobibliografie Dumitru Cristian Amzăr

Lucrarea are trei părţi, cu următoarele capitole:

Partea I: Opera

Volume apărute în timpul vieţii
Volume postume
Volume pregătite să apară
În volume colective
Studii filosofice, sociologice, teologice
Studii apărute postum
Studii introductive, prefeţe
În Brockhaus Enzyklopädie
Ediţii îngrijite
Traduceri
Conferinţe publice
Prelegeri universitare
Auslandsamt der Dozentenschaft an der Universität Freiburg
Universität Johannes Gutenberg in Mainz
Volkshochschule Wiesbaden
L’Institut Universitaire Roumain „Charles I“
Club Für Ältere Menschen
Articole în periodice (1928-1999)
Scrisori expediate (1931-1986)
Scrisori primite (1931 1990)

Partea a II-a: Despre operă şi om

În volume (1931-2010)
În dicţionare, bibliografii, enciclopedii
În periodice (1929-2011)
Referinţe epistolografice

III. Varia

Manuscrise în arhiva D. C. Amzăr (1929‒1990)
Acte în arhiva proprie
În fonduri documentare
Reviste coordonate
Lista revistelor şi ziarelor la care a colaborat
Lista pseudonimelor
Iconografie

Lucrare efectuată în urma cercetărilor documentare, vreme de mai mulți ani, în:
Biblioteca Academiei Române
Arhiva D. C. Amzăr (Wiesbaden)
Arhiva autoarei
Biblioteca din Freiburg

Revistele consultate:
„Poşta informativă“, 1928–1929
„Cuvântul“, 1928–1938
„Datina – artistică – literară – socială“, 1929
„Viaţa literară“, 1929
„Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială“, 1930–1934
„Mişcarea“, 1930
„Dreptatea“, 1931
„Aurora“, 1933
„Credinţa“, 1933
„Convorbiri literare“, 1934
„Ţara Bârsei“, 1934
„Dreapta“, 1934
„Revista Fundaţiilor Regale“, 1934; 1942–1943
„Rânduiala“. Arhivă de gând şi faptă românească, 1935–1938
„Vestitorii“, 1936
„Iconar“, 1936
„Însemnări sociologice“, 1937
„Buna Vestire“, 1937
*„Geist der Zeit“ (Berlin), 1938
„Revista de filosofie“ (Bucureşti), 1938–1939
„Kirchliche Nachrichten“, für die französisch-reformierte Gemeinde in Groß-Berlin, 1938
„Cercetări literare“ 1939, 1941, 1943
„Archiv für Anthropologie“, 1939, 1940, 1943
„Deutsche Literaturzeitung“, 1940–1943
„Berlin – Rom – Tokio“, 1941, 1943
„Berliner Börsen-Zeitung“, 1943
„Die Zeitung im Ausschnit“, 1943
„Deutsche Allgemeine Zeitung“, 1943
„Deutsche Polarzeitung“, Tromsö, 1943
„Deutsche Zeitung im Kroatien“, 1943
„Donauzeitung“, 1943, 1944
„Kultur-Spiegel“, 1943
„Leipziger Neuste Nachrichten“, 1943
„NSZ Westmark“ (Ludwigshafen), 1943
„National-Zeitung“ (Essen), 1943, 1944
„Die Zeit“ (Reichenberg/Sudetengau), 1943
„Neue Ordnung“ (Zagreb), 1943
„Revaler Zeitung“, 1943
„Nova Europa“, 1943
„Ostdeutscher Beobachter“, 1943
„Gândirea“, 1944
„Die Auslese“, aus Zeitschriften des In. v. Auslandes (1944)
„Das Reich“, 1944
„Rezistenţa“. Buletinul Organizaţiei de Rezistenţă Naţională a Românilor din Germania, 1948–1949
„Patria“. Foaia Românilor din Germania, 1949–1952
„Omenia“ (Wiesbaden) 1951
„Solia“. Foaie săptămânală publicată de Episcopia Ortodoxă Română din America (Cleveland), 1949, 1951–1960; 1989
„Îndreptar“ (München), 1951
„Zeitschrift für Geopolitik“. Monatshefte für Deutsches auslandswissen (Darmstadt), 1951–1955
„Caete de dor“ (Paris), 1952
„Deutsche Tagepost“, 1952, 1953, 1954
„Brücke zum Westen“. Rumänische Zeitschrift für Völkerverständigung und freie Zusammenarbeit (München). 1952, 1954
„Idea“. Settimanale di cultura (Roma), 1952
„Das Freie Wort“ (Düsseldorf), 1952
„Vers“ Revista Asociaţiei „Nicolae Bălcescu“ (Albany, apoi Chicago), 1952–1954
„Calendarul «Solia»“( Cleveland), 1953
„Buletinul Bibliotecii Române“ (Freiburg), 1953–1954
„Osteuropa“ (Stuttgart) 1953, 1956
„România muncitoare“ (Paris) 1953
„Stindardul“ (Innsbruck), 1953, 1956, 1957
„Buletinul Informativ al Asociaţiei Românilor din Germania de Sud“ (München), 1954
„Frăţia Ortodoxă“ (Wiesbaden), 1954
„Buletin de ştiri din România şi Comentarii“, editat de Free Europe Press, 1954
„Easten Europe’s Monitor“ (München), 1955
„Universitas“. Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur. Stuttgart, 1955
„Deutsche Kommentar“ (1956)
„Stindardul“ (Innsbruck), 1956–1957
„Der Europäische Osten“. Monatsschrift für Selbstbestimmungsrecht und Freiheit der Völker (din iulie 1956: Politische Monatsschrift für die neue Ornung) (München), 1955–1956
„Südost-Forschungen“ (München), 1957; 1959; 1960; 1961; 1962; 1964; 1980; 1982
„Courrier Roumain“ (Paris), 1957
„România“ (New York), 1958–1963
„Românul“(New York), 1958
„Destin“ (Madrid), 1959
„Revue des études roumaines“ (Paris), 1959;1961
„Der Remter“. Zeitschrift für Kultur und Politik in Osteuropa, 1960
„Digest des Osten“, 1963
„Ökumenische Rundschau“, 1965
„Zeitschrift für Ostforschung“, 1962–1978
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 1963, 1964
„Fiinţa Românească“ Revistă de cultură. Fundaţia Regală Universitară „Carol I“ (Paris), 1964
„Kyrios“ (Berlin), 1964–1966
„Ostkirchliche Studien“, 1965, 1968
„La Médicine Praticienne“, 1966
„Acta Historica“, 1968
„Prodromos“ (Freiburg/Paris), 1970
„Revista scriitorilor români“ (München), 1971, 1980, 1984
„Buletinul Comitetului Naţional Român American“. Secţia Michigan. Publicaţie de luptă naţională. Detroit, Michigan, 1971
„Ethos“ (Paris), 1975
„Limite“ (Paris), 1974
„B. I. R. E.“ (Paris), 1976–1980
„Europa şi Neamul românesc“. Foaia mişcării române pentru unitatea Europei, Roma, 1977
„Free Romanian Press – FRP“. Features and News form Romania – Weekly Service, 1977
„Cuvântul românesc“ (Hamilton – Canada), 1977–1989
„Zori de Zi“. Buletinul Eparhiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală (Freiburg), 1979–1985
„Troiţa“. Foaie de mărturisire ortodoxă şi românească în pribegie. Ontario, Canada, 1980
„Historische Zeitschrift“ (Oldenburg) 1980, 1981
„Süddeutsche Zeitung“ (München) 1980
„Azi spre mâine“. Organ des rumänischen Nationalrates Abteilung Nord- und Zentraleuropa (Freiburg), 1982–1984
„Blick in die Zukunft“. Deutsche Ausbage des rumänischen Exilblattes, 1984
„Lupta română“. Organ al Consiliului Naţional Român. La lutte roumaine. Journal du Conseil National Roumain (Freiburg), 1984
„Zeitschrift für Volkskunde“ (Mainz), 1984
„Almanahul 1989, orizont spiritual“, editat de Vicariatul Român Ortodox in Deutschland (Köln), 1989
„Mărturia“. Buletinul Parohiei Ortodoxe Române Buna-Vestire, München, 1989.
„Information Bulletin“ Romanian American Heritage Center (Michigan), 1991
„Jurnalul literar“, 1998, 2006
„Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte“ 2001
„Manuscriptum“, 2005
„Revista Română de Sociologie“, 2005

Lucrarea poate fi predată la 15 martie 2012.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.