Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


Dumitru Cristian Amzăr,

Istorie românească trăită în Germania

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu
Bucureşti,
Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române
Freiburg i. Br., Rumänische Bibliothek
2011

Un volum ce reuneşte textele istorice ale cunoscutului filosof şi sociolog; nu este vorba de o carte de texte istorice în înţelesul academic tradiţional al cuvântului – deşi nu lipsesc textele de strictă informaţie istorică, ce enumeră evenimentele la zi –, deoarece filosoful dublează întotdeauna factologia de tălmăcirea filosofică a semnificaţiilor.

Am adunat, astfel, laolaltă:
– studii academice, de un înalt nivel ştiinţific, rămase până astăzi inedite (total sau parţial) în arhiva sa, de la Wiesbaden, precum: România în al doilea război mondial (redactat în anii 1945–1946), Poporul român la 1840 – După notele de călătorie ale unui etnograf german (1952); Independenţa României, 1877–1977 (1977); Consideraţii privind patria de origine a românilor (1981);
– de asemenea, studii publicate, probând o însemnată activitate ştiinţifică, alături de:
a) instituţii de cercetare specializate în istoria sud-estului european (precum: Südost-Institut, din München; sau Auslandswissenschaftlichen Gesellschaft, din Darmstadt);
b) reviste de specialitate de nivel academic (precum: „Südost-Forschungen“. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas; sau „Acta Historica“, tipărită de Societas Academica Dacoromana, Roma);
c) publicaţii de nivel academic specializate în istoria casei de Hohenzollern, a cărei istorie ne priveşte şi pe noi, românii (precum: „Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte“, de la Sigmaringen);
– nu în ultimul rând, texte ocazionale, apărute în diferite publicaţii ale exilului, probând o înaltă conştiinţă istorică, datoria de a lăsa mărturie despre evenimentele istorice la care a fost martor sau pe aceea, la fel de însemnată, de a îndrepta erori grave de percepţie şi de interpretare, din punctul de vedere şi cu argumentele ştiinţifice ale unui spirit enciclopedist (vezi, în acest sens, texte precum: O rectificare privitoare la Samuel Micu, Tăcere compromiţătoare, România, „ţară ocupată“ în timpul războiului?, „Episcopul Samuel Micu“ Provinciales, Ardealul la venirea ungurilor – Continuitate românească sau prioritate maghiară?, Revizionismul saşilor din România, Expoziţia arheologică despre daci la Colonia, Consideraţii privind patria de origine a românilor).

Lucrarea este rezultatul stagiului de cercetare efectuat, în anii 2009–2010, în colaborare cu Rumänisches Institut, Rumänische Bibliothek din Freiburg; precum şi al cercetărilor efectuate în arhiva urmaşilor filosofului, de la Wiesbaden (2008); de asemenea, în: Biblioteca Academiei Române şi în arhiva editoarei.

Au fost consultate următoarele publicaţii: „Deutsche Literaturzeitung“ (Berlin), „Gândirea“ (Bucureşti) ,,Patria“. Foaia Românilor din Germania (Starnberg), „Vers“. Revistă literară (Chicago), „Îndreptar“ (München), „Zeitschrift für Geopolitik“ (Darmstadt), „Brücke zum Westen“. Rumänische Zeitschrift für Völkerverständigung und freie Zusammenarbeit (München) „Frăţia Ortodoxă“ (Wiesbaden), „Buletinul Bibliotecii Române“ (Freiburg), „Stindardul“ (München), „Südost-Forschungen“. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. Im Auftrag des Südost-Institut München (München), „România“ (New York), „Acta Historica“ (Societas Academica Dacoromana, Roma), „Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte“ (Sigmaringen), „Europa şi Neamul românesc“. Foaia mişcării române pentru unitatea Europei (Roma), „Cuvântul Românesc“ (Hamilton, Canada), „Historische Zeitschrift“ (Wiesbaden), „Zori de Zi“. Buletinul Eparhiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală (Freiburg), „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Frankfurt am Main).

Cuprins:
Notă asupra ediţiei
Cercetări literare
România şi Germania în primul război mondial
România în al doilea război mondial
I. Orientarea României spre puterile Axei
1. Criza democraţiei române
2. Regele Carol al II-lea
3. Mişcările de dreapta
4. Presiunea germană

II. Bilanţul unei alianţe
1. Condiţiile alianţei
2. Rezultatele colaborării
3. Alternativa fatală

III. România şi problemele păcii
1. Cooperare internaţională
2. Democraţie reală
3. Dreptate socială
4. Întregire naţională
5. Românism şi ortodoxie

Comemorarea unirii Ardealului
24 ianuarie
Despre Katyn
Regrete inutile
Raporturile germano-sovietice
O rectificare privitoare la Samuel Micu
O semnificaţie
Tăcere compromiţătoare
Românii din armata austriacă
Poporul român la 1840
România, „ţară ocupată“ în timpul războiului?
Bilanţul războiului trecut
D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană
„Episcopul Samuel Micu“
Provinciales
Probleme româneşti şi autori români: România în al doilea război mondial
Europa de sud-est după al doilea război mondial: România în al doilea război mondial
Armata română la Stalingrad
Otto Mittelstraß, Contribuţii la istoria colonizărilor din Transilvania în Evul Mediu
Ardealul la venirea ungurilor – Continuitate românească sau prioritate maghiară?
Moldova de Răsărit în trecut şi în prezent
1. Preliminarii istorico-geografice şi etnografice
2. Statutul juridic al Principatelor Române de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până la începutul celui de-al XIX-lea
3. Principatele dunărene în spaţiul de confruntare dintre marile puteri
4. Anexarea Basarabiei de către Rusia
5. Basarabia în vremea Imperiului Rusesc. De la „autonomia moldovenească“ la „gubernia“ rusească
6. Politica ţaristă faţă de naţionalităţile din Basarabia
7. Mişcările de populaţie în Moldova de răsărit, de la sfârşitul secolului al XVI-lea până la al doilea război mondial

Independenţa României, 1877–1977
Centenarul Independenţei României
Centenarul Independenţei
Un veac de la câştigarea Independenţei
Independenţa României înainte şi după al doilea război mondial
Continuitatea antropologică şi cultul strămoşilor
Revizionismul saşilor din România
În spatele uşilor închise
Expoziţia arheologică despre daci la Colonia
Consideraţii privind patria de origine a românilor
George Beza, Mission de guerre
Note
Indice de nume
Indicele publicaţiilor la care a colaborat

Lucrarea este în curs de apariţie la Bucureşti.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.