Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


D. C. Amzăr - Studii de sociologie

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu

Volumul apare în continuarea ediţiei de Scrieri ale lui D. C. Amzăr, începută în urmă cu câţiva ani. Cuprinde toate studiile sociologice ale lui D. C. Amzăr:
Şezătorile la sate;
Cartea la sate – Pentru cărturarii satelor –;
Biserica şi preotul satului;
O lună la Vălenii de Munte;
Muncitorul industrial şi muncitorul agricol;
Cântecul popular;
Idealul şi datoria muncii;
Ortodoxismul românesc – Observaţii preliminare –; Spiritualitate şi Ortodoxie [I];
Spiritualitate şi Ortodoxie [II];
Religioşi sau superstiţioşi?;
Mişcarea cooperatistă universitară;
Sensul pacifismului contemporan;
Sociologia şezătorii;
Şcoala ca tovărăşie de muncă;
Cercetarea vieţii noastre săteşti;
Adunările de lume multă la sate ‒ Îndrumări pentru cercetări de sociologie românească ‒;
„Ştiinţa naţiunii“ ‒ Reflecţii şi îndoieli asupra noilor iniţiative ale prof. D. Gusti;
Un muzeu social – De la Le Play şi Hazelius la Dimitrie Gusti –;
Ştiinţă şi monografie. De la Em. Durckheim la D. Gusti;
Despre mărturiile oamenilor ca mijloace de cercetare monografică;
Tendinţe concrete în sociologia germană; Einleitung: Soziologie als „totschachen“ wissenschaft;
Die soziologische Heimatforschung in Rumänien;
Begegnung mit Rumänischen Bauern;
Mantischer Abenglaube in der rumänischen Volkreligion; Die Gesellige Arbeit im rumänische Volksleben;
Die Zukunftsorientierung der folklorischen Menschen;
Ce mai e valabil din Karl Marx?

Lucrare efectuată în urma cercetărilor documentare, vreme de mai mulți ani, în:
Biblioteca Academiei Române;
Arhiva D. C. Amzăr (Wiesbaden);
Arhiva autoarei;
Biblioteca din Freiburg.
Publicaţii consultate: „Poşta informativă“ (Bucureşti), „Datina – artistică – literară – socială“ (Turnu Severin), „Viaţa literară“ (Bucureşti), „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială“, Organul Institutului Social Român (Bucureşti) „Cuvântul“ (Bucureşti), Ţara Bârsei“( Braşov), „Familia“ (Oradea), „Ideea românească“ (Chişinău), „Însemnări sociologice“ (Cernăuţi), „Archiv für Anthropologie“ (Berlin), „Deutsche Literaturzeitung“ (Berlin) „Berlin – Roma – Tokio“ (Berlin), „Stindardul“ (Innsbruck), „Südost-Forschungen“. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. Begründet von Fritz Valjavec. Im auftrag des Südost-Institutes München, geleitet und herausgegeben von Mathias Bernath. R. Oldenburg (München).
Lucrarea poate fi predată la 31 decembrie 2011.

D. C. Amzăr,
Studii de filosofia religiei

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu

D. C. Amzăr,
Studii de filosofie politică

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amză
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu

D. C. Amzăr,
Studii despre filosofia românească nemarxistă

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu

D. C. Amzăr,
Fiinţa românească

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu.

D. C. Amzăr,
Ortodoxia în Exil

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu.

D. C. Amzăr,
Exilul românesc. Structură, organizaţii, misiune

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu.

D. C. Amzăr,
Corespondenţa esenţială

Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr
Traducerea textelor în limba germană: Aurel Teodorescu.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.