Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


PROGRAM

→ Program: Luni-Joi, orele 11.00-13.00

→ Program cu publicul: Luni-Joi, orele 11.00-13.00

→ În atenţia cititorilor:
Biblioteca împrumută cititorilor un număr de maximum 3 cărţi, pe o perioadă de o lună, cu posibilitate de prelungire, la cerere, de încă o lună.
Cititorii trebuie să aibă asupra lor obligatoriu un act de identitate valabil.
Ei trebuie să respecte regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii şi să înapoieze cărţile împrumutate la termen, altfel riscând să fie supuşi unor sancţiuni.
Împrumutul se face prin completarea unei fişe, cu: autorul şi titlul lucrării, datele personale ale cititorului, precizarea termenului de împrumutare/înapoiere, precum şi a sancţiunilor în caz de întârziere.

→ În atenţia cercetătorilor:
Dat fiind specificul ei, Biblioteca Română se adresează înainte de toate cercetătorilor, cărora le pune la dispoziţie fondurile sale, în vederea cercetării şi a redactării de lucrări originale.
Ea oferă de asemenea consultanţă de specialitate cercetătorilor, prin intermediul personalului calificat şi specializat în discipline umaniste.
Cercetătorii pot fi: studenţi în anii terminali (pentru redactarea tezei de licenţă), doctoranzi în ştiinţe umaniste de la orice universitate din lume (pentru redactarea tezei de doctorat), profesori şi cercetători, aparţinând unor instituţii acreditate, care au nevoie de documentare în vederea editării sau a redactării lucrărilor lor.
Ca în orice instituţie de profil, cercetătorii vor completa o Fişă de cercetare, cu numele şi prenumele, adresa, instituţia din partea căreia cercetează, profesorul coordonator (acolo unde este cazul), tema de cercetare, documentele solicitate, data şi semnătura.
În acelaşi timp, cercetătorii au obligaţia ca, în lucrările lor, să-şi precizeze sursele de documentare, atunci când e vorba despre lucrări, publicaţii ori documente cercetate în cadrul Rumänische Bibliothek din Freiburg, conform normelor ştiinţifice în vigoare (autor, titlu, editură, pagină – în cazul cărţilor; titlu, an, număr, dată, pagină – în cazul publicaţiilor periodice; fond, volum, filă – în cazul manuscriselor şi documentelor).
De asemenea, sunt rugaţi să predea Rumänische Bibliothek un exemplar din lucrarea finală tipărită.

Cercetătorii pot face, cu acordul conducerii, un număr limitat de copii xerox după publicaţiile periodice consultate, contra cost: 10 cenţi/fila A4, 20 cenţi/fila A3.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.