Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


MECENAT

Puteţi deveni MECENA AL BIBLIOTECII ROMÂNE în mai multe feluri: fie în funcţie de competenţa Dumneavoastră, fie în funcţie de disponibilitatea Dumneavoastră faţă de actul de cultură.

– Dacă sunteţi specialişti în conservarea obiectelor etnografice, puteţi deveni MECENA PENTRU EXPERTIZAREA OBIECTELOR ETNOGRAFICE şi pentru sugerarea unor soluţii de remediere.

– Dacă sunteţi specialişti în restaurare de cărţi sau de publicaţii periodice, puteţi deveni MECENA PENTRU EVALUAREA stării de degradare a unora dintre cărţile şi periodicele Bibliotecii Române precum şi pentru sugerarea soluţiilor necesare.

– Dacă doriţi să fiţi MECENA PENTRU CERCETARE, vă puteţi alege, din Planul de Cercetare expus pe acest site, titlul unei lucrări, pe al cărei autor doriţi să-l sprijiniţi în apariţia lucrării sale; numele Dumneavoastră va fi tipărit, în calitate de Mecena, pe respectiva lucrare.

– Dacă doriţi să fiţi MECENA PENTRU ACHIZIŢIONAREA unor lucrări rare pentru Biblioteca Română, o puteţi face consultând custodele şi/sau fişierul Bibliotecii; din cauza spaţiului restrâns de depozitare, Biblioteca se vede nevoită să refuze primirea de cărţi cu caracter strict beletristic, achiziţionarea urmărind îndeosebi lucrări de valoare: fie bibliofilă, fie cu un caracter ştiinţific delimitat de ştiinţele umaniste, bibliografii, biografii, ediţii de opere, teze de doctorat etc.

– Dacă doriţi să fiţi MECENA PENTRU LOGISTICĂ, necesarul Bibliotecii Române, întocmit provizoriu în acest moment, este, în funcţie de urgenţa prezentată, următorul:
– o investiţie complexă, constând în decopertarea acelei părţi din curte sub care se află spaţii de depozitare, schimbarea şinelor, ruginite şi deteriorate, refacerea în întregime a structurii şi reacoperirea ei.

– pentru reparaţie şi restaurare:
MATERIALE DE CONSTRUCŢIE, pentru a repara şi salubriza spaţiul din subsolul clădirii.
MATERIALE DE ABSORBŢIE A UMEZELII, pentru a asigura durabilitatea reparaţiilor şi a patrimoniului;
MATERIALE DE RESTAURARE a publicaţiilor periodice deteriorate (hârtie japoneză etc.);

– pentru a putea inventaria, scana şi stoca patrimoniul existent:
două CALCULATOARE performante, cu SCANERE, IMPRIMANTE şi DISPOZITIVE DE MEMORIE EXTERNĂ;

– pentru catalogarea manuscriselor:
circa 500 CUTII DE CARTON CU DISPOZITIV DE ÎNCHIDERE, dimensiunile 17/27 cm;
circa 800 CUTII DE CARTON CU DISPOZITIV DE ÎNCHIDERE, dimensiunile 25/35 cm;

– pentru catalogarea publicaţiilor periodice (ziare şi reviste) (P I, P II, P III, P IV):
circa 1500 MAPE DE CARTON CU ÎNCHIDERE, dimensiuni: 20/30 cm;
circa 1500 MAPE DE CARTON CU ÎNCHIDERE, dimensiuni: 25/40 cm;
circa 1500 MAPE DE CARTON CU ÎNCHIDERE, dimensiuni: 35/55 cm;
circa 2000 MAPE DE CARTON CU ÎNCHIDERE, dimensiuni: 50/70 cm.

– pentru depozitare şi expunere:
circa 100 RAFTURI pentru depozitare cutii manuscrise;
circa 50 RAFTURI pentru depozitare cărţi;
circa 50 RAFTURI pentru depozitare publicaţii periodice;
20 VITRINE moderne pentru expunerea obiectelor etnografice;
o VITRINĂ ROTATIVĂ, cu latura de maxim 1 metru, pentru expunerea pe verticală a expoziţiei de monede;
o VITRINĂ modernă pentru expunerea cărţilor rare.

Toate actele de mecenat vor fi menţionate într-o secţiune aparte a site-ului Bibliotecii Române.

Toate actele de mecenat care depăşesc echivalentul sumei de 1000 de Euro vor fi recompensate cu Diploma „Mecena al Bibliotecii Române“.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.