Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


PUBLICAȚII

Lucrări editate Periodice Extrase

Lucrări editate

1949

Mihai EMINESCU, Poesii [I]. Prefaţă de Mircea Eliade. Ediţie de pribegie. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1949, 86 p.

1950
Mihai EMINESCU, Poesii [II]. Ediţie de pribegie. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), [1950], 90 p.

Fără Ţară... Poezii poporane române. Adunate din colecţiuni şi reviste de I. Grigoriu. Desene de Gh. Pleşa. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1950, VI + 188 p.

[MIHĂILESCU Virgil], Catalogul general al Bibliotecii Române, II. (Mai 1949 – Mai 1950). Freiburg i. Br., 1950, V + 110 p.

[MIHĂILESCU Virgil], Creşterea colecţiunilor Bibliotecii Române, I. (Mai 1950 – Decembrie 1950). Freiburg i. Br., 1950, III + 46 p.

1951

„A fost odată...“. Culegere de legende şi basme româneşti. Selecţiune, prefaţă, note şi glosar de Prof. Dr. Victor Buescu, de la Universitatea din Lisabona. desene de Gh. Pleşa şi B. M. Ediţie de pribegie. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1951, VI + 342 p.

[MIHĂILESCU Virgil], Creşterea colecţiunilor, II. (Ianuarie – Iunie 1951). Freiburg i. Br., 1951, III + 52 p.

[MIHĂILESCU Virgil], Creşterea colecţiunilor, III. (Iulie – Decembrie 1951). Freiburg i. Br., 1951, 66 p.

1952

Vasile ALECSANDRI, Doine. Ediţie de pribegie. Publicată la împlinirea a o sută de ani de la apariţie de I. G. Dimitriu. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1952, III + 64 p.

I. L. CARAGIALE, Opere alese. Ediţie de pribegie, cu prilejul centenarului naşterii scriitorului. Introducere de Joseph MATEJKA. Biblioteca Română, Freiburg i.Br. (Germania), 1952, IV + 173p.

Mică antologie aromânească. Cu un studiu introductiv asupra aromânilor şi a dialectului lor de Constantin PAPANACE. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1952, II + 158 p.

Constantin PAPANACE, Consideraţii asupra trecutului macedo-românilor şi a dialectului lor. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1952, II + 60 p.

1953

[MIHĂILESCU Virgil], Creşterea colecţiunilor, IV. (Ianuarie – Decembrie 1952). Freiburg i. Br., 1953, III + 96 p.

[MIHĂILESCU Virgil], Creşterea colecţiunilor, V. Anul 1953. Freiburg i. Br., 1953, III + 100 p.

1956

[Virgil MIHĂILESCU], O operă românească în exil. Şapte ani de activitate, 1949-1956. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1956, 64 p. + XVI planşe.

1957

Ioan GUŢIA, Sentimentul timpului în poezia lui Eminescu. Colecţia Bibliotecii Române. A. – Studii literare, I. Roma, 1957, 139 p.

1958

Guido LIBERTINI, Doine şi hore populare româneşti. Redactate de Petru Iroaie. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1958, VII + 37 p. + 3 planşe.

1959

Noul Album Macedo-Român. 75 de ani de la întemeierea Societăţii de cultură Macedo-Română (1880-1955). Volumul I. Biblioteca Română, Freiburg (Germania), 1959, 372 p.

1960

DIPLICH Hans, Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen im Banat – Ein Entwurf. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1960, 54 S.

DIPLICH Hans, Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen im Banat und Rumänische Volkslieder. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1960, XII, 101 S. + 1 pl.

1963

BLAGA Lucian, Die Gezeiten der Seele. Eine Auswahl und Nachdichtungen von Georg DROZDOWSKI. Vorwort von Prof. Dr. Wilhelm GIESE. Kommentar aus der „Literatur Geschichte“ von Prof. Basil MUNTEANU. Blaga, Dichter des „Mysteriums“, von Horia Stamatu. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1963, 134 S. + 1 pl.

1964

Noul Album Macedo-Român. 100 de ani de la înfiinţarea primei şcoli româneşti în Macedonia (1864-1964). Volumul II. Biblioteca Română, Freiburg (Germania), 1965, 407 p.

1974

DIMITRIU Ion G., Die sprichwörtlichen Redensarten in der rumänischen Sprache. Die anorganische und organische Natur. Teil I. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Hansischen Universität Hamburg, vorgelegt 1947 von...aus Creţeşti – Sinteşti (Rumänien). Rumänisches Forschungsinstitut – Freiburg i. Br., Germania, 1974, XXXVIII + 188 + XXVIII p.

Omagiu Profesorului D. Găzdaru. Miscellanea din studiile sale inedite sau rare. Vol. I: Studii istorico-filologice. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1974, 272 p.

1984

Bibliografie macedo-română. Biblioteca Română, Freiburg i. Br. (Germania), 1984, 347 p.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.