Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă


PUBLICAȚII

Lucrări editate Periodice Extrase

Extrase

1951

[MIHĂILESCU Virgil şi RAVARU Nicolae], Buletin bibliografic, 1945-1950. Partea I. Extras din revista „Orizonturi“. An III, nr. 1-3, ianuarie – martie 1951, p. 109-125. Biblioteca Română din Freiburg (Germania), 1951.

[MIHĂILESCU Virgil şi RAVARU Nicolae], Buletin bibliografic, 1945-1950. Partea a II-a. Extras din revista „Orizonturi“. An III, nr. 4-6,aprilie – iunie 1951, p. 61-77. Biblioteca Română din Freiburg (Germania), 1951.

1953

AMZĂR D. C., Elegia romană – O poezie românească necunoscută de la 1840. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, nr. 1, 1953, 14 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

BUCUR Theodor, Consideraţii generale cu privire la începuturile picturii moderne la Români, de la origini la moartea lui Luchian (sfârşitul sec. 18 până la 1916). Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, nr. 1, 1953, 20 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

GĂZDARU D., Prima tipăritură din Moldova. Contribuţie la istoria culturii româneşti din sec.XVII. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, nr. 1, 1953, 18 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

ISOPESCU Claudiu, De la langue et de la littérature roumaine en Allemagne. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, nr. 1, 1953, 36 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

MIHĂILESCU Virgil, Viaţa şi opera lui Ion Bianu (1856-1935) Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, nr. 1, 1953, 22 p.+ o planşă. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

[MIHĂILESCU Virgil], Buletin bibliografic. Bibliografia pribegiei, 1951. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, nr. 1, 1953, 42 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

REICHENKRON Günter, Bericht über die Abteilung „Rumänisch“ innerhalb des Faches Romanische Philologie an der Freien Universität Berlin. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, Nr. 1, 1953. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

SASSU Constantin, Kirchliche Baudenkmal in der Moldau. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. An I, Nr. 1, 1953. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1953.

1954

AMZĂR D. C., Sfântul Petru în tradiţiile poporului român. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 18 p. („Folclor comparat“). Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

GUŢIA Ioan, Note de lexicologie română: „Libera” cu deivatele sale. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 14 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

ISOPESCU Claudiu, Il diplomatico studioso americano E. Schyler e i Romeni. Con una sguardo sulla filologia romena in periodici inglesi ed americani del’800. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 58 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

ISOPESCU, Le poete américain Edward King et ses inspirations roumaines. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 30 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

LOZOVAN Eugen, Le partage politique de l’Europe et la scission linguistique. Les tendances actuelles de la langue roumaine. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 18 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

NANDRIŞ Grigore, I. Despre reforma ortografiei române; II. Falsificarea istoriei. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 14 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

TURDEANU Emil, Oameni şi cărţi de altădată. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954, 18 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1954.

1956

BAFFI Florio, I paesi romeni nei monumenti cartografici italiani del Rinascimento. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II, octombrie 1954 şi Vol. III, 1955-1956, 70 p. + XXIX planşe. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1956.

BAFFI Mariano, Nicolae Iorga e la letteratura italiana. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. III, 1955-1956, 33 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1956.

BAFFI Mariano, Un grande studioso scomparso: Claudio Isopescu. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. III, 1955-1956, 10 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1956.

GUŢIA Ioan, Limbajul personagiilor romanului „Lina” de Tudor Arghezi. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. III, 1955-1956, 29 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1956.

ISOPESCU Claude, Poeme religieux inédit en latin d’un roumain du XVIII-e siecle. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. III, 1955-1956, 24 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1956.

POPINCEANU Ion, Über die sogenannte „Moldauische Sprache“. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. III, 1955-1956, 16 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1956.

1958

DIMITRIU I. G., Über die Deutsch-Rumänischen Freundschaftsbeziehungen im Laufe der Zeiten. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1958.

GASSAUER Rudolf, Ein Fürst der Moldau von Habsburgs Gnaden. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1958.

PROKOPOWITSCH Erich, Die Familiengeschichte der Bojaren Balş. Ein bisher unbekanntes Manuskript von Vasile Balş. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1958.

1959

CORTES Luis, Observaciones sobre el substrato en espaňol a propósito de los dialectos rumanos. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 14 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

DIPLICH Hans, Errinerungen an meine Lehre in Bukarest Gheorghe Murnu, Tache Papahagi und Demetrius Caracostea. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

GAGÉ Jean, Du culte thrace de Pleistoros a la secte dace des „Pleistoi“. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 12 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

GĂZDARU D., O încercare filologică inedită a lui M. G. Obedenaru. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 12 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

GHEORGHIU N. A., Pouqueville şi Dimitrie Bolintineanu. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 18 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

GIESE Wilhelm, Charakteristische aromunische Märchenschlüsse. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 6 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

HERESCU N. I., I. La porţile amintirii: Iuliu Valaori – Cezar Papacostea; II. Traducătorii lui Homer în româneşte: G. Murnu – Cezar Papacostea. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 28 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

HILCKMAN Anton, Vom heimlichen Europa. Die sogenannten „kleinen“ Völker und ihre Bedeutung für Gesamteuropa. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

NANDRIŞ Grigore, Elemente aromâne în Lexiconul heptaglot din Oxford. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 22 p. + 2 planşe. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

PAPANACE Constantin, Fermentul aromân (macedo-român) în sud-estul european. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

POPESCU Mircea, Nicolae Iorga şi problema armânească. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 38 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

RUFFINI Mario, Un Centro Aromeno d’Albania: Moscopoli. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 16 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

TAILLIEZ Frédéric, Lea macédo-roumains dans leur histoire et dans l’histoire de leur langue. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 10 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

TAPPE E. D., Festival at Metzovo. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 4 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

THIERFELDER Franz, Justinian und Theodora. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

TURCZYNSKI Emanuel, Die Bedeutung der Mazedo-Wlachen für die Verbreitung der Aufklärung. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. I. Freiburg/Br., 1959, 22 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1959.

1962

ISOPESCU Claudio, Attestazioni americane sulla latinitá dei Romeni. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958, 42 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1962.

1965

Activitatea editorială a Bibliotecii Române din Freiburg, 1949-1965 – Note bibliografice. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958 (cu completări ulterioare), 22 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

BRAGA Sevold, Die Rechtslage der Romanischen Minderheit in Griechenland. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965, 100 p., Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

BUESCU Victor, Ethymologies aroumaines. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965, 8 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

COMBI Louis, Contribution des Roumains a la culture universelle. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965, 22 p., Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

DIMITRIU I. G., Über die deutsch-rumänischen Freundschaftsbeziehungen im Laufe der zeiten. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958, 12 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

DJUVARA Neagu, Despre câteva familii de origine aromână. aşezate în Principate la sfârşitul veacului al XVIII-lea sau la începutul celui de-al XIX-lea. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965, 22 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

GAGÉ Jean, L’Inscription licinienne de Salsovia (en Dobrogea). Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965, 14 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

GHIŢEA George, Din trecutul aromânilor. Fapte de arme şi figuri de Armatoli. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965, 32 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

HILCKMAN Anton, „Heimliches Europa“, Nationale Minderheiten und „kleine Volksgruppen“ in Europa. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

MIHĂILESCU Virgil, Încercări enciclopedice în cultura română. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. IV, 1957-1958, 32 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

PAPANACE Constantin, Geneza şi evoluţia conştiinţei etnice la macedoromâni. Redeşteptarea lor naţională (Studiu istorio-politic). Partea I. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965. 135 p., Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

REICHENKRON Günter, Einige Bemerkungen zum Aromunischen. Extras din: Noul Album Macedo-Român. Vol. II. Freiburg/Br., 1965. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1965.

1968

BOSSY R. V., Românii şi Anglia pe vremea lui Shakespeare. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968, 14 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

DIPLICH Hans, Das Bauopfer als Balladenmotiv in Südosteuropa. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

DIMITRIU I. G., Rumänische Volkspoesie in deutscher Sprache, erstmals gesammelt und übersetzt von Pfarrer Martin Samuel Möckesch aus Hermannstadt. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

DIMITRIU I. G., Călători străini despre ţările româneşti. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968, 30 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

GĂZDARU D., Un aventurier dalmatin prin ţările româneşti în secolul al XVII-lea. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968, 28 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

PAPANACE Constantin, Sur la minorité aroumaine (macédo-roumaine) dans les pays balkaniques. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968, 52 p. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

PROKOPOWITSCH Erich, Unbekannte Einzelheiten über Peter Schiopul’s Exilsaufenthalt in Osterreich. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. I (V). Serie nouă, 1967-1968. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1968.

1970

DIMITRIU I. G., Doina, cântecul Neamului Românesc. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

DIPLICH Hans, Eminescu und das Banat. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

GIESE Wilhelm, Stilmischung in der Bukowina. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

MANZATTI J. N., Traian în Dacia, într-o operă lirică italiană din secolul 18. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

POPOVICI Lucia A., Din viaţa politică a lui Aurel C. Popovici. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

RANDA Alexander, Mihai Viteazuls Kampf für die Einheit der Rumänen und die europäische Solidarität. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

RANDA Alexander, Ein Vorbote der modernen Europaidee (Aurel C. Popovici, 1863-1917). Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

STAEGER René, Die bessarabische Frage: Ein Prüfstein unserer Zeit. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

WITTSTOCK Oskar, Stephan Ludwig Roth, der Volksheld der Siebenbürger Sachsen und der Rumänen. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. II (VI). Serie nouă, 1969-1970. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1970.

1972

RANDA Alexander, Der König der Berge (Avram Iancu). Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. III (VII). Serie nouă, 1971-1972. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1972.

1976

ACKER Udo, Die Donaufürstentümer im Spiegel eines diplomatischen Berichtes vom Beginn des 19.Jahrhunderts. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

CONSTANTINESCU Leontin, Die Notwendigkeit einer europäischen Union. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

DIMITRIU Ion G., Rumänien und Russland. Die Beziehungen beider Länder im Laufe der Geschichte. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

EMINESCU Mihai, Fünf Sonnette. Aus dem Rumänischen übertragen von Hans Diplich. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

GĂZDARU D., Rumänien-Insel der Latinität im slawischen Meer. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

GIESE Wilhelm, Entstehung und Frühgeschichte des Rumänischen Volkes. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

HABENICHT Gottfried, Vom Hirten, der seine Schafe verlor. Ein ethnomusikologischer Beitrag zun Studium der rumänischen Hirtenfolklore. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

HEITMANN Klaus, Ein rumänischer Urteil über das Deutschland der frühen Weimarer Republik: C. Rădulescu-Motru reiseeindrücke von 1921/22. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

[MOŞINSCHI Rodica = Apostol R.], Biblioteca şi Institutul Român de Cercetări din Freiburg (Istoric). Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976, VI + 122 p. + 7 planşe. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

ROHLFS Gerhard, Aromunische Sprichwörter in linguistischer Betrachtung. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă, 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

SCHÜRR Friedrich, Die Stellung des Dakoromanischen im Komplex der romanischen Diphtongierungen. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. V (IX). Serie nouă 1975-1976. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1976.

1978

BALACI Ana Em., Über einige Aspekte des rumänischen Volkstanzes. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VI (X). Serie nouă, 1977-1978. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1978.

HILLGRUBER Andreas, Rumänien in der Geschichte Europas – 1877-1977. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VI (X). Serie nouă, 1977-1978. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1978.

BINDREITER Uta, 100 Jahre seit dem Abschluss des ersten Handelsvertrages zwischen Osterreich-Ungarn und Rumänien (10/22. Juni 1875). Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VI (X). Serie nouă, 1977-1978. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1978.

POPINCEANU Ion, Der deutsche Einfluss auf die Rumänen im Laufe der Jahrhunderte. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VI (X). Serie nouă, 1977-1978. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1978.

1980

HILLGRUBER Andreas, Der Berliner Kongress 1878 und Rumäniens Unabhängigkeit. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VII (XI). Serie nouă, 1979-1980. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1980.

SIMIONESCU C.-R., Sozial-politische Betrachtung über das rumänische Bojarentum in 14. bis 17. Jahrhundert. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VII (XI). Serie nouă, 1979-1980. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1980.

1981

GIESE Wilhelm, Walachen. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VIII (XII). Serie nouă, 1980-1981. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1981.

GÖRNER Franz, Aufgaben und Tätigkeit der Ost-Europa Abteilung der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlin. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VIII (XII). Serie nouă, 1980-1981. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1981.

WINDISCH Rudolf, Die frühesten Erwähnungen der Rumänen und ihrer Vorfahren in der antiken, byzantinischen, mittelalterlichen und neuen Quelle. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. VIII (XII). Serie nouă, 1980-1981. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1981.

1993

BINDER Inge, Kirche, Kultur und kulturelle Vereine im Exil“. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. XVII (XXI). Serie nouă. Serie nouă, 1992-1993. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1993.

CARANICA Nicolae, Réflexions sur la naissance de la romanité orientale: biologie et langage“. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. XVII (XXI). Serie nouă, 1992-1993. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1993.

CHIHAIA Pavel, Mircea Eliade şi Cercul „Eranos“. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. XVII (XXI). Serie nouă, 1992-1993. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1993.

ILIESCU Vasile, Între Mircea Eliade şi Karl Marx sau: Teoria şi practica marxisto-comunistă în opera lui Mircea Eliade“. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. XVII (XXI). Serie nouă, 1992-1993. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1993.

POP-CÂMPEANU Denise, Les Roumains de Voïvodine. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. XVII (XXI). Serie nouă, 1992-1993. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1993.

WALLNER Ernst M., Strukturen und Funktionen des siebenbürgischsächsichen Vereins-, Genossenschafts- und Verbandswesesn“. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române“. Studii şi documente româneşti. Vol. XVII (XXI). Serie nouă, 1992-1993. Biblioteca Română, Freiburg i. Br., Germania, 1993.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.