Institutul Român / Biblioteca Română din Freiburg


Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă

COLECȚII

Costume şi obiecte de artă populară Opere de artă plastică Manuscrise şi autografe Decoraţii civile şi militare. Medalii comemorative şi monede

Decoraţii civile şi militare.

Medalii comemorative şi monede

→ Nivelul I:

16 Barete de decoraţii;
14 Decoraţii civile şi militare, printre care:
– Coroana României;
– Cruciada împotriva comunismului, 1941;
3 Insigne militare, printre care:
– Şcoala Superioară de Război;
11 Medalii comemorative, printre care:
– Medalia jubileului de 25 ani de domnie ai Regelui Carol I, 1866-1891;
– Medalia manevrelor Armatei Române din 1898;
– Medalia Şcolii de Arte şi Meserii din Bucureşti, 26 aprilie 1898;
– Medalia jubiliară a celor 40 ani de domnie ai Regelui Carol I, 1866-1906;
– Medalia Expoziţiei generale române din Bucureşti, 1906;
– Unirea, 1918-1928.

→ Nivelul II:

13 Medalii comemorative, printre care:
– Medalia Concursului de agricultură – Botoşani, 1880;
– Medalia Expoziţiei cooperatorilor – Bucureşti, 1894;
– Medalia Podului „Regele Carol I” peste Dunăre, 1895;
– Medalia Expoziţiei din Constanţa, 1898;
– Medalia Mihai Vodă Viteazul, 1593-1601, bătută de Societatea Numismatică Română în 1905;
– Medalia Jubileului de 50 de ani ai Societăţii „Tinerimea Română”;
– Medalia jubiliară a ziarului „Universul”, 1884-1933.

→ Nivelul III:

Monede vechi şi medalii comemorative, printre care:
– o monedă veche dacică;
– Piesa de 500 lei „Moldova lui Ştefan în veci a României”
– Medalia „Centenarului Revoluţiei de la 1848”.

→ Nivelul IV:

Decoraţii, medalii comemorative, monede şi sigilii, printre care:
– Meritul cultural;
– Meritul comercial;
– Medalia „Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938)”;
– Medalia „A. R. Principesa Ileana a României”;
– Medalia jubiliară a Semicentenarului Institutului de Speologie (1920-1970).

(Catalogul a fost întocmit în anul 1990, de d-na Denise Pop-Câmpeanu)Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.