Institutul Român / Biblioteca Română din Freiburg


Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă

COLECȚII

Costume şi obiecte de artă populară Opere de artă plastică Manuscrise şi autografe Decoraţii civile şi militare. Medalii comemorative şi monede

Manuscrise şi autografe

M 1
Scrisoare autografă a Reginei Maria a României, datată: Bran, Sept. 23rd 1937.

M 2
Scrisoare autografă a lui George Enescu (1881-1955).
Meniul banchetului oferit, în onoarea lui George Enescu, de Societatea Compozitorilor Români la 8 noiembrie 1936, la Bucureşti, semnat de George Enescu.

M 3
Cartea de vizită a lui Dinu Lipatti (1917-1950), cu autograf, datat: 23 ianuarie 1949.

M 4
Fotografia Reginei Elisabeta (Carmen Sylva), soţia Regelui Carol I, cu o dedicaţie scrisă şi semnată de ea.

M 5
Scrisoare manuscrisă a lui Nello Manzati (J. A. Mânzatu) (1902-1986) (compozitor român, mort la Milano).

M 6
Fotografia, cu dedicație, a lui Panait Istrati (1884-1935), scriitor român de expresie franceză.
Decembrie 1926.

M 7
Cartea de vizită a istoricului A. D. Xenopol (1847-1920), cu autograful său.

M 8
Semnătura lui Vasile Alecsandri (1821-1890), scriitor clasic român.

M 9
Scrisoare semnată de Alexandru Tsigara-Samurcaş (1872-1952), profesor de istoria artelor, director al Fundaţiei Regale Carol I, adresată la 21 februarie 1930 Asociaţiei Generale a Studenţilor din Franţa.

M 10
Manuscrisul original al poeziei lui Mihai Eminescu, Criticilor mei.
Semnată şi datată: 10 martie 1876.

M 11
Facsimil al unei scrisori, adresate, la 25 octombrie 1878, de Mihai Eminescu scriitorului Ion Creangă.

M 12
Facsimilul poeziei lui Mihai Eminescu, Doina.

M 13
Rector şi verso.

M 14
Facsimil al scrisorii adresate de Mihai Eminescu, la 17 iunie 1870, lui Iacob Negruzzi (1842-1932).

M 15
Fotografia măştii mortuare a lui Mihai Eminescu.

M 16
Fotografia lui Mihai Eminescu.

M 17
Manuscrisul poeziei lui Aron Cotruş (1891-1961), Maramureşul.
4 pagini, recto-verso, semnată: 1954.

M 18
Manuscrisul poeziei lui Aron Cotruş, Cu dorul departe.
2 pagini. Semnat şi datat: Madrid, 1955.

M 19
Două pergamente, datate: 18 mai 1931, în cursul unui banchet la Iaşi, dat în onoarea poetului italian A. Garsia.
Dedicaţii şi semnături ale mai multor notabili ai oraşului Iaşi, precum şi a scriitorului Ionel Teodoreanu (1897-1954), a criticului Garabet Ibrăileanu (1871-1936) şi a poetului Gheorghe Topârceanu (1886-1937).

M 20
Facsimilul unei scrisori a istoricului Eudoxius von Hurmuzaki (1822-1874).
Datată: 16 octombrie 1849, la Cernăuţi.

M 21
Scrisoare manuscrisă a romancierului Liviu Rebreanu (1885-1944).
Datată: 9 octombrie 1939.

M 22
Manuscrisul poeziei lui Ion Pillat (1891-1945), Floarea din fereastră.
Datat: Balcic, 10 iunie 1936.

M 23
Facsimilele a două epigrame ale lui Cincinat Pavelescu (1872-1934).
Datate: 21 martie 1928, la Chişinău.

M 24
Manuscrisul poeziei lui George Tutoveanu (1872-1957, pseudonimul lui George Ionescu), Spre tine-aleargă; 2 pagini.

M 25
Scrisoare dactilografiată, datată 17 martie 1930 şi semnată de romancierul Claude Farrère (1876-1957) (pseudonimul lui Frédéric-Charles Bargone).

M 26
Două cărţi de vizită autografe ale generalului francez Henri Mathias Berthelot (1861-1931), una datată: 9 ianuarie 1930, cealaltă: 26 decembrie 1930.

M 27
Scrisoarea Preşedintelui Consiliului de Miniştri din Bucureşti, datată: 15 aprilie 1930, semnată de Iuliu Maniu, adresată Preşedintelui Asociaţiei Studenţilor Români din Franţa.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.